Podmínky užívání

Snažíme se v maximálně míře aby informace na tomto portále byly aktuální a pravidělně upravovány. Přesto nejsme schopni zaručit přesnost a aktuálnost veškerého obsahu. 

Uživatel se zavazuje, že nebude obsah webu kopírovat a dále šířit.
Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti tohoto portálu, rozesílat nevyžádané zprávy (spam), falšovat identitu odesílatele a přidávat nepravdivé hodnocení.