Duovize

Soukromá oční klinika DuoVize Praha se zaměřuje na komplexní péči o zrak svých pacientů.  Důraz je kladen na důkladná preventivní vyšetření a včasné zachycení očních vad.  Doménou kliniky jsou rovněž oftalmologické operace s využitím laseru i mikrochirurgických postupů s implantací nitrooční čočky.

DuoVize, jako jedno z mála pracovišť v České republice, provádí laserovou operaci šedého zákalu. Jedná se o dosud nejmodernější postup, kdy je operace katarakty roboticky řízena. V porovnání s klasickou chirurgickou operací je laserová korekce šedého zákalu mnohem přesnější a bezpečnější. Při zákroku se využívá femtosekundový laser LenSx. Do zařízení je integrován oční koherenční tomograf, který dokáže dokonale zmapovat vnitřní strukturu oka. Zákrok je tak možné provést s dokonalou přesností a na míru každému pacientovi.  Osvědčuje se především při implantaci prémiových nitroočních čoček, které řeší i jiné oční vady a jejich uložení v oku je náročné na přesnost.

Klinika dále nabízí řešení pro pacienty trpící krátkozrakostí, dalekozrakostí, astigmatismem, vetchozrakostí, keratokonem, glaukomem a dalšími vadami zraku, jako jsou onemocnění sítnice a sklivce.  Oční operace jsou prováděny ambulantně, bezbolestně a s individuálním přístupem ke každému klientovi.  Specializovaná péče je věnována dětem. Léčba očních vad u dětských pacientů probíhá v Dětském očním centru Kukátko. 

Web: www.duovize.cz